Maire Liivamets on kirjanduskriitik, Eesti Rahvusraamatukogu eesti kirjanduse referent.
Alates 2005. aasta septembrist on Eesti Rahvusraamatukogu kodulehel üleval

Liivametsa lugemised,
kus Maire Liivamets tutvustab eesti autorite loomingut. Põhieesmärk teadagi, ausalt öeldes lausa missioon, on ärgitada eestlasi lugema EESTI KIRJANDUST.