Informatsioon kutsevalikute tegemiseks: www.rajaleida.ee, www.kutsekoda.ee

Tasuta arvutikoolitused:

Keeleõpe internetis:

Muud õppevõimalused ja info tasuta koolituste kohta:

Allikas: Karin Andre, Eesti Töötukassa tööturukoolituse teenusejuht