1. Raamatukogu kasutamine (raamatute laenutamine, kohallugemine, teatme- ja infoteenindus) on tasuta.

Tasulised võivad olla muud osutatavad teenused (paljundus- ja trükitööd, printimine, tõlked jms.)

2. Lugejaks registreerumisel tuleb esitada pass või mõni muu isikut tõendav dokument. Registreerumisel saab lugeja elektroonilise lugejapileti. Alates 01. jaanuarist 2011.a. maksab lugejapilet  kõigile  1 EUR.

3. Lapsi registreeritakse lugejaks alates 1. klassist vanema nõusolekul.

4. Tagastamistähtaeg on raamatutel 1 kalendrikuu ja seda on vajadusel võimalik pikendada (kas telefoni või e-maili teel), kui raamatut ei vaja teised lugejad. Eriti nõutud või hinnalistele raamatutele on raamatukogul õigus kehtestada lühem laenutustähtaeg.

5. Erilise väärtusega raamatuid saab kasutada ainult raamatukogu lugemissaalis.

6. Kui lugeja soovib, pannakse teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva raamatu saamiseks järjekorda.

7. Lugeja peab raamatuid hoolikalt hoidma, nende tagastamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumisest teatama raamatukogu töötajat.

8. Tagastamata või rikutud raamatud tuleb asendada teise eksemplari, koopia või mõne muu raamatuga, mille raamatukogu töötaja on sisult ja hinnalt samaväärseks tunnistanud. Raamatukogu võib nõuda raamatu hinna väljamaksmist kuni 10x ulatuses. Laste tekitatud kahju hüvitavad lapsevanemad.

9. Raamatukogu kasutajatel on võimalik kasutada RVL (raamatukogudevahelise laenutuse) teenust. See teenus võimaldab vajalikku raamatut tellida teistest Eesti raamatukogudest. Samuti on võimalik tellida artiklite koopiaid. Tellimise eest tuleb tasuda vastavalt hinnakirjale. Raamatute tellimisel tasub tellija raamatu tagasisaatmise kulud.

10. Tagastamistähtaja möödumisel saadab raamatukogu lugejale meeldetuletuse. Kui see jääb tähelepanuta, siis võib lugejale anda laenutuskeelu (kestvusega kuni 1 aasta), mis lõppeb peale teaviku tagastamist (rikkumise korral peale teaviku asendamist või väljamaksmist).