Eesti kirjanduslugu internetis. 
Võrgupõhine õppematerjal on mõeldud põhikooli viimasele ning gümnaasiumi esimesele klassile.
Koostanud Märt Hennoste.