Andresen, N. Kolme luuletaja teeleminek
Grünfeld, I. Kunstnik ja vabamees, poeet ja perfektsionist
Hellat, H.-K. Luuletaja võiks olla publiku dirigent
Hellerma, K. Suumani luule võtab stressi maha
Hirv, I. "Krähmukirjade" vilus
Jõgi, M. Maa paistel, valguse kuma sees
Järv, H. Suumani Sass on eksinud. Seekord Jõgevale
Kaus, J. Sookailust mu soos eha kunsträäkijani
Krull, H. Katkestus on võimalik
Kruus, O. Rännak Aleksander Suumani luulemaadel
Kuntro, M. Meenutusi Suumani Sassist
Kurman, J. Kalambuurne kõnekeelsus
Liiv, T. Aleksander Suuman luuletajana
Liiv, T. Kirjutatud koerale
Mäger, M. Teemad variatsioonidega
Naaber, E. Taaskohtumine Suumaniga
Nagelmaa, S. Inimesekontseptsioonist Aleksander Suumani luules
Nagelmaa, S. Maamees meresaarel ehk moodne robinsonaad
Nagelmaa, S. Aleksander Suumani luule arengujooni
Pilv, A. Muutlik püsivus
Põldmäe, A. Sammus piki jõevett Simuna poole
Reinla, A. Ühe poeedi metamorfoos
Rummo, P.-E. Rafineeritud lihtsameelsus
Ruus, M. Sassist ja Sassile
Schmuul, A. Oh seda Suumanit!
Seppel, L. Aleksander Suumanit lugedes
Sommer, L. Pyssilasud popkultuuri tagalas
Sinijärv, K.-M. Flink Anette tervitab

Urmet, J. Suumani Sass näeb elu läbi kunsti
Vaher, V. Luuletaja minek
Õnnepalu, T. Kui ..... küpsemine. A. Suumani kaks luuletust ja üks raamat

Aleksander Suumani bibliograafia veebiversioon