Infojuhtimine
Infosüsteemi hankimise audit toetab tellijat
Poolakese, A. Infoturbe auditeerimine
Juhtimise alused
Lepik, A. Infoaudit organisatsiooni infokeskkonna hindamiseks
Mis on majandustarkvara auditeerimine?
Mis on teadmusjuhtimine?
Organisatsiooniteooria
Strateegiline juhtimine. Planeerimine. Finantsjuhtimine
Samel, E. Asendamatust õnnestub vältida
Teadmisjuhtimise 23 definitsiooni
Teadmusjuhtimine
Tepandi, J. Infosüsteemi audit