Koduloo mappi on koondatud aegade jooksul kogutud ajaleheväljalõikeid artiklitest, kus on kajastatud Toila vallaga seotud teemasid. Suur osa materjalidest on saadud kohalikelt kodu-uurijatelt Märt Mõtustelt ja Olav Vallimäelt.

Koduloo teemamapi täiendamiseks saavad oma osa anda kõik huvilised - kui teil leidub kodus vanu dokumente, pilte vmt., mis teie arvates vääriks säilitamist, siis on need väga oodatud.


Haridus
215 aastat koolielu Toila vallas.

205 aastat kooliharidust Toila vallas. Viru Rand erileht 5. novembril 1993.a.
Ida-Virumaa koolide ajaloost. Märt Mõtuste
Uue traditsiooni algus. Leninlik Lipp 2. juunil 1987.a.
Kõik on võimalik, kui väga tahta. LL 6. aprillil 1989.a.
Tublid õpilased 1989.a. Pesupäev (Suleproov. anne Pilder) Oktoober 7. juulil 1989.a.
Sugulased (Suleproov. Kristiina Karu) Oktoober 22. septembril 1989.a.
Mõtteid koolist. Isiksuste koolitamisest. See algas nii ... .ELO meie koolis. 1. aprill - naljapäev Toila koolis. Ühe suve värvid. Ime. Viru Rand 8. mail. 1992.a.
Kõige kaunim on meil kodu ja mets selle ümber ja meri selle taga. PR 24. detsembril 1994.a.
Meie tulevik sõltub meie laste tulevikust. (Valvo Paat) PR 28. veebruaril 1995.a.
Toila kasvatajad õpivad stressist vabanema. PR 1. aprillil 2000.a.
Vallavanema uitmõte ajas lapsevanemad segadusse. PR 6. detsembril 2000.a.
Toila vald läkitab tänavu haruldasi jõulukaarte. PR 16. detsembril 2000.a.
Toila kool püüdleb kvaliteedimärgi poole. PR 29. detsembril 2000.a.
Koolijuhid panid Toilas pead kokku. PR 11. mail 2001.a.
Hea majandushariduse saab ka paksu rahakotita. (Margit Toovisest) Postimees 28. novembril 2001.a.
Voka algklassid viiakse Toila gümnaasiumisse üle. PR 26. märtsil 2003.a.
Kuidas on võimalik tagada konkursivälist kõrgkooli pääsu? PR 26. septembril 2003.a.
Koolmeistrite lend. (O. Vallimäe) PR 4. oktoobril 2003.a.
Kellele ja milleks on vaja kooli? PR 15. oktoobril 2003.a.
Toila gümnaasium kavandab õpet eri tasemetele. PR 8. novembril 2003.a.
Toilas oli algklassiõpilaste loodusmäng. PR 14. novembril 2003.a.
Toila tahab Toilaks jääda. Direktor Joel Guljavin hakkab arendama. Guten Tag, frau Helgi Hein. Õpetajad on tihti tiigri moodi. Igaüks kasvab omasoodu. Vallavanem vaatab tulevikku. Õpetajate Leht 14. novembril 2003.a.
Toilas üks õpetaja ei streikinud. PR 6. detsembril 2003.a.
Streik toimunud - kuidas edasi? PR 6. detsembril 2003.a.
Tallinna ja Tartu noored vabanesid idas eelarvamustest. PR 9. detsembril 2003.a.
Joosep Makke sai laste mälumängus kolmanda koha. PR 31. detsembril 2003.a.
Koolid löövad üksteiselt õpetajaid üle. PR 8. juulil 2004.a.

Kohalik elu

100 aastat Toila pritsimaja ehitamisest.
1922.a. Voka valla nõukogu koosseis + foto
1939.a. Voka vallavalitsuse viimane koosseis.
Eesti administratiiv-territoriaalne jaotus 1939.a. (kaart)
Haldusreformist aegade jooksul.
Kiri Toilast. Tallinna Teataja 1915.a.
Konjusse tammik. LL 22. mail 1987.a. + foto
Külaajaloo suurjuubel tulekul (Pühajõe, Valaste) M. Mõtuste, V. Reimaa. LL 28. juulil 1990.a.
Meie valla ajaloost: K. Pätsi valla aukodanikuks valimine 1937.a.
Oru jaam ja Oru.
Reformidest meie vallas.
Toila. Waba Maa. 15. juulil 1922.a.
Toila pritsisaraja 100. Aastapäeva voldik.
Toila tunnustas laureaate. PR 24. aprillil 2002.a.
Toila vald aastaarvudes. 1241-1995.
Toila vallamaja muutub ka kultuuriasutuseks. PR 28. jaanuaril 1998.a.
Tunnistus Toila vallale omavalitsusliku staatuse andmise kohta 22.04.1993.a.
       EV valitsuse määrus selle kohta 22.04.1993.a.
       Toila valla volikogu koosoleku otsus Toila valla staatuse kinnitamise kohta         30.04.1993.a.
Viru suvitusrand Toila. Koostanud E. Rosenberg Rakveres 1923.a.
Voka suvituskoht. Inland 28. juulil 1852.a. (tõlge)
Voka valla ajaloost.
       Vallanõukogu koosolekutest 1921.a. jaanuari- ja maikuus.
Voka vallakohtu tunnistus varanduse hooldaja määramise tõenduseks.
Väljavõte "Oleviku" 1897.a. maikuu numbrist. Oru sai uue omaniku.
Ühest väärikast majast, millest on saanud tondiloss. O. Vallimäe
Pühajõe kirik. Oktoober. 22. septembril 1989.a.
VoTo Leht. Võitlus olemasolu eest. Ehitatakse laululava. Kolmas veerand - olümpiaadide aeg. Suusahooaja kokkuvõte. Lauamängude mitmevõistlus. Kuultuurielust Vokas. Märts 1994.a.
Jutud eraettevõtluse soodustamisest on täielik jama. (Vigo Kumari). Pr 13. augustil 1994.a.
Kas Toilasse reisisadam? PR 13. jaanuaril 1995.a.
Toila valla märksõnad on reformid ja heakord. PR 13. aprillil 1995.a.
Valla teed või talu heinamaa? PR 23. augustil 1995.a.
Toila vald rajab Vokasse lastekodu. 1. detsembril 1995.a.
Toilasse saabub Soome reisilaev. PR 6. juunil 1996.a.
Aa rand on kohutavas, Toila rand veid paremas olukorras. PR 18. juunil 1996.a.
Soome laev randus Toilas. PR 19. juunil 1996.a.
Tuulispask langetas metsa. PR 17. juulil 1996.a.
Voka lastekodu avamine on rahapuuduse taga. PR 6. septembril 1996.a.
Voka lastekodu vajab hädasti riideid ja jalatseid. PR 10. septembril 1996.a.
Voka lastekodule kogutud asjad jõudsid sihtpunkti. PR 21. septembril 1996.a.
Iga ettevõtja ei too volikogus kasu. PR valimiste eri 19. oktoobril 1996.a.
Voka on oma lastekodu omaks võtnud. PR 19. oktoobril 1996.a.
Toila vallavanemaks valiti taas Bruno Uustal, volikogu juhib Valdur Paas. PR 30. oktoobril 1996.a.
Toilas on üleval küla plaan. PR 6. veebruaril 1997.a.
Toila vald kutsub noori. PR 30. mail 1998.a.
Toilasse rajatakse gaasitrass. PR 30. märtsil 1999.a.
Voka lastekodu majas oli tulekahju. 29. detsembril 1999.a.
Toila vallal eilsest üks aukodanik rohkem. PR 20. aprillil 2000.a.
Kaunis kodu tasub kuhjaga sellesse pandud raha ja vaeva. PR 22. juunil 2000.a.
Erakordsed nimed tekitavad elevust. PR 12. augustil 2000.a.
Ida-Virumaale elama - mille nimel? PR 30. septembril 2000.a.
Eesti ja vene diplomaadid kohtuvad Toilas. PR 14. detsembril 2000.a.
Toilas tehti ettevalmistusi Eesti-Vene piirileppe sõlmimiseks. PR 15. detsembril 2000.a.
Voka lastekodu hakkab pakkuma varjupaiga teenust. PR 16. märtsil 2001.a.
Õppida pole kunagi hilja. (Aime Kuningast) PR 17. märtsil 2001.a.
Endel Pilder ei igatse kaotatud miljoneid. PR 17. märtsil 2001.a.
Bruno Uustalile meeldib rokikontserdil esireas istuda. PR 24. märtsil 2001.a.
Eakad on oma eluga valdavalt rahul. PR 21. aprillil 2001.a.
Need vanad armastuskirjad. (Heli ja Elmar Darzins). PR 9. juunil 2001.a.
Rand on küll avatud, aga pole avalik. PR 13. juunil 2001.a.
Toilas valgete purjede all. PR 22. juunil 2001.a.
Suured pered saavad Vokas kokku. PR 29. juunil 2001.a.
Pankrannikul õilmitsevad nõgesed ja ühistud. Postimees 16. juulil 2001.a.
Maakonnakeskuse jõulukuusk tuuakse Toila vallast. PR 21. novembril 2001.a.
Helen Anton: "Olen endast märgi maha jätnud". PR 8. detsembril 2001.a.
Voka puidutöötlejad said 100 000 krooni stardiraha. PR 9. veebruaril 2002.a.
Väike puidufirma teeks jahtidele mööblit. PR 13. veebruaril 2002.a.
Voka lastekodu direktoriks saab Enely Tiideberg. PR 16. veebruaril 2002.a.
Üheteistkümnes aasta vallavanemana. PR 19. märtsil 2002.a.
Jaapanlased käisid Pühaoru talus snitti võtmas. PR 12. septembril 2002.a.
Uus matkarada kulgeb mööda pankrannikut ja mere äärt. 27. septembril 2002.a.
Teed upuvad. PR 8. augustil 2003.a.
Ida-Virumaa annab SOS-signaali. 9. augustil 2003.a.
Vett pidi Toila poole. PR 16. augustil 2003.a.
Toila saab "Merepalmi". PR 16. septembril 2003.a.
Volikogu vaidlustas taas Voka kruusakarjääris kaevandamise. PR 19. septembril 2003.a.
Toila pargist leiti kolm suurt lõhkekeha. 23. septembril 2003.a.
Kas retseptita rohud võiksid olla müügil poes või bensiinijaamas? Vastab S. Makke. PR 10. oktoobril 2003.a.
Toilas politseinikke toitnud firma sai trahvi. PR 11. oktoobril 2003.a.
Turismiobjekte muudetakse ligitõmbavamaks 10 miljoni eest. PR 14. oktoobril 2003.a.
"Ürg ja jõud" tõi pillid Ida-Virusse. PR 31. oktoobril 2003.a.
Toilasse hakkavad kerkima uued eramud. PR 5. novembril 2003.a.
USA saatkonna vabatahtlikud töötasid Voka lastekodus. PR 7. novembril 2003.a.
Maanaised väärtustasid eesti talutoitu. 29. novembril 2003.a.
Toila võtab viimased Nõukogude armee kantsid. PR 12. detsembril 2003.a.
Teel monofunktsionaalsest asulast vallaks. PR 16. detsembril 2003.a.
Toila teeb tudengitel vahet. PR 30. detsembril 2003.a.
Voka karjääri avamine jäi taas rahvaesindajate toetuseta. PR 20. veebruaril 2004.a.
Luigepered peatuvad Toilas ja Mäetagusel. 3. märtsil 2004.a.
Kalmistuvaht Milvi: ei tule selle pealegi, et karta. PR 27. märtsil 2004.a.
Luigeema tänas enne äralendu toitjaid. 2. aprillil 2004.a.
Toilas algab euroajastu härja vardasse ajamisega. PR 27. aprillil 2004.a.
Toilas ohverdati eurohärg. PR 4. mail 2004.a.
Parts Vokka ei tulnud. PR 21. mail 2004.a.
Konju küla elanikud pelgavad tuuleparki. PR 2. juulil 2004.a.
Triatloni 20. aastapäeva tähistatakse Vokas. PR 8. juulil 2004.a.
Maa-apteeke jääb aina vähemaks. PR 10. juulil 2004.a.
Härjakasvatus hoiab koduümbruse maad korras. PR 10. juulil 2004.a.
Kellele on kasulik haldusreform? PR 21. juulil 2004.a.
Teeremont jättis Konju käänakul puud alles. PR 29. juulil 2004.a.
Toila kavandab heinamaale spordiväljakute kompleksi. PR 31. juulil 2004.a.
Vesi Toila rannas lööb jälle jahedusrekordeid. PR 6. augustil 2004.a.
Võrkpallimaraton Toila rannas. PR 11. augustil 2004.a.
Toilasse on kerkimas kolm uusasumit. PR 17. augustil 2004.a.
Seenefänn leidis Toilast hiidmuna. PR 30. septembril 2004.a.
Toila veekeskuse ehitus algab lähiajal. PR 9. oktoobril 2004.a.
Toila sanatooriumis pühitseti kabel. PR 17. novembril 2004.a.
Kohtla-Järve peab Toilaga kirjavahetust. PR 25. novembril 2004.a.
Toilas sai nurgakivi Eesti esimene termide kompleks. PR 9. detsembril 2004.a.
Maakonna kõige elujõulisem omavalitsus on Toila. PR 15. detsembril 2004.a.
Jõhvi autoklubi aitas Voka lastekodul jõule tähistada. PR 30. detsembril 2004.a.
Toila investeeringute põhirõhk on spordirajatistel. PR 15. jaanuaril 2005.a.
Toila lasteaed on volikogu lõhki ajamas. PR 5. veebruaril 2005.a.
Toilasse ehitatakse uus lasteaed. PR 22. veebruaril 2005.a.
Taastame Pühajõe. PR 23. veebruaril 2005.a.
Toilas hakatakse laevakapteneid välja õpetama. PR 1. märtsil 2005.a.
Ida-Virumaal moodustub Eesti suurim vald. PR 1. aprillil 2005.a.
Toila pargis ja sadamas algasid mahukad ehitustööd. PR 22. aprillil 2005.a.
Imemasin muudab Pühajõe kaldad maaliliseks. 7. mail 2005.a.
Kaabeltelevisioon näitab Bruno Uustali videoprogrammi.
Toila vald kavandab jahisadamat 200 väikelaevale. PR 25. märtsil 2006.a.
IVOLI TUUR hakkab omavalitsusjuhte pealinna sõidutama. PR 1. aprillil 2006.a.
Endised päästjad avasid Konjus koertekooli. PR 4. aprillil 2006.a.
Toila alevik sai korraliku reoveepuhasti. PR 6. oktoobril 2006.a.
Tehnika ei saa ilma inimeseta piiri valvamisega hakkama. (Roland Peets) PR 18. novembril 2006.a.
Toila sadama jahtklubi sai valmis. PR 1. detsembril 2006.a.
Toila vald kavatseb Voka lastekodu likvideerida. PR 15. detsembril 2006.a.
Voka lastekodu lapsed astusid oma kodu kaitseks välja. PR 21. detsembril 2006.a.

Meie kodupaik Jõhvi. Lühike ajalooline ülevaade. Koostas Lembit Kiisma 1986.a.

Kultuur

Abram Simoni mälestused:
        Koolimaja ehitamine 1864.a.
        "Konkordia" seltsi asutamine 1867.a.
        Pasunakoori asutamine 1868.a.
        Esimesest laulupeost osavõtmine 1869.a.
        Toila pasunakoori õpetus 1870. aastast peale.
        Toila küla surnuaia asutamine 1870.a.
        Suvilate ehitamine aastatel 1872-1880.
        Teatrimaja ehitamine 1882.a.
        Käsitöökooli asutamine nurjaminek 1885.a.
        Toila ühiselu teed 1885.a. lahku minemas.
        Toila on mulle armas.

Andres Brikman - omaaegne Toila "toitlusminister", suvituskoha heakorrastaja, seltskonnategelane.
Artur Adsoni mälestusi Toilast. Olion 1930.a. (Marie Under ja Artur Adson suvitasid Toilas 1925-1931.
Artur Adson. Toilas. KADUNUD MAAILM: Pilte kaugemast ja lähemast minevikust. Ortoprint-Toronto 1954.a.
Eesti Näitejuhtide Teatritrupi suvekooli voldik 9.-15.07.2001. Toilas.
Hans Kalle MÄRKMEID TOILA MUUSIKAELU ALGAASTAILT 1867. kuni 1940. aastani.
Igor Severjanini kodu Toilas. A. Rätsep.
Kahekordne muusika suujuubel Toilas. Päevaleht 10. detsembril 1937.a.
Lydia Simoni kiri Eesti Kirjanduse Seltsi Arhiivile.
Teatrimaja kirjeldus H. Kalle järgi.
Toila-Oru elu-olu. Mälestused (autor teadmata)
Toila-Oru park ja Toila küla. Mälestused. (autor teadmata)
       Sellest, kuidas tekkis Toila-Oru park.
       Väike jalutuskäik pargi teedel.
       Lossi saatusest ja ta omanikkudest.
       Posteljon Pärnik ehk post ja telegraaf.
       Tee mereranda.
       Miks peeti jõge pühaks?
       Kivikalmetest üldse.
       Toila kivikalme.
       Teeme jalutuskäigu Toila külasse.
       Külastame endist koolimaja.
       Voldemar Puss.
       Mälestusi Daniel Plaust.
       Nõukogude võimu eest.
       Esimene laulupidu 1869.a.
       Toila puhkpilliorkester esineb Peterburis ja Tallinnas.
       Uuesti küla peatänaval.
       Igor Severjanin.
       Esimene teatrimaja.
       Toila küla oli väike, kuid aktiivne.
       Millest koosneb pankrannik?
       Toila kalakonservikombinaat.

Toilas avati pritsikuur. (R. Painik)
Ärkamisaja radadel. Eesti esimene teatrimaja püstitati Toilas. EESTI SÕNA 6. augustil 1943.a.
Kolm külaskäiku Toilas. (Heli Darzins, Linda Kruut/Severjanin, Olav Vallimäe). Noorte Hääl 5. aprillil 1975.a.
Eedelveissid, skorpionid ja vulkaanid. LL 30. novembril 1985.a.
Ühiselu edasiviija. 125 aastat Abram Simoni ühiskondliku tegevuse algusest. LL 3. septembril 1988.a.
Toilas oli esietendus. LL 25. mail 1990.a.
Lühidalt Pühajõe kiriku ajaloost ja tänapäevast. Põhjarannik 19. veebruaril 1991.a.
Kokkuleppel südamega. Salme Reek 85. Rahva Hääl 7. novembril 1992.a.
Kilde tuletõrje ajaloost sajandi algul Toilas. Viru Rand 10. septembril 1993.a.
19. juunil Mägarale! PR 2. juunil 1994.a.
Mägara külast ja hõimust. PR 3. augustil 1994.a.
Toila raamatukogu kauane perenaine on ametist lahkumas. PR 1. oktoobril 1994.a.
Salme Reek: "Igal inimesel on oma roll täita". Eesti Sõnumid 29. novembril 1994.a.
Väike nooruslik naine teatrilaval. PR 9. märtsil 1996.a.
Hüvastijätuks Salme Reegiga. Postimees 14. juunil 1996.a.
Jõudi korvpallimeistriks tuli Toila vald. Kuhu minna? Toila maijooks. PR 3. mail 1996.a.
Vokas selgitati parimaid noori kergejõustiklasi. PR 7. juunil 1996.a.
Unustamatu emotsioon Toila-Orust. Sõnumileht 23. augustil 1996.a.
Kristiina Schmidti unistuseks on olümpiamängud. PR 4. septembril 1996.a.
Kristiina Schmidt oli MK etapil kümne parema hulgas. PR 3. oktoobril 1996.a.
Toila on parim vald murdmaasuusatamises. PR 7. märtsil 1997.a.
Leinapäeval mürisesid Toilas mootorrattad. PR 17. juunil 1998.a.
Pühajõel rinnutsi nõgestega. 11. augustil 1998.a.
Oru pargis promeneerijaid tervitab presidendi teisik. PR 19. augustil 1998.a.
Suur jalutuskäik Oru pargis Eesti taasiseseisvumispäeval. PR 22. augustil 1998.a.
Toila randa kerkivad suvel kiviskulptuurid. PR 27. jaanuaril 1999.a.
Toila valmistub suureks jalgrattapeoks. PR 27. mail 1999.a.
Suvi toob Toila teatrid, laulupeo ja sümfooniaorkestri. PR 28. mail 1999.a.
Pühajõe kirikut ehivad kolm vitraazi. PR 20. novembril 1999.a.
Toila vald premeerib esmakordselt fotograafe. PR 17. detsembril 1999.a.
Toila vald andis üle esimese Sarapi-nimelise fotopreemia. PR 22. detsembril 1999.a.
Noor meremees tegi Oru pargist parimad fotod. PR 18. novembril 2000.a.
Rahvatants on Vokas perehobi. PR 1. detsembril 2000.a.
Ettevalmistus homseks algas juba eile. (Aadu Pekist) 17. mail 2001.a.
Toila toob kokku rahvapillimängijad üle Eesti. PR 5. juunil 2001.a.
Rahvast oodatakse Toilasse motopeole. PR 7. juunil 2001.a.
Artur Veinberg 90. PR 15. juunil 2001.a.
Rahvamuusikapidu Toilas toimus vihma trotsides. PR 19. juunil 2001.a.
Toila pritsikuur pakub iga päev õlut ja ajalugu. PR 28. juunil 2001.a.
120 aastat eestikeelset teatrit. PR 12. juulil 2001.a.
Toilas tehti teatrit. PR 17. juulil 2001.a.
Kontserdikülastajad olid sunnitud Toilast jalgsi Jõhvi minema. PR 20. juulil 2001.a.
Vokas hakatakse lassot heitma. PR 26. juulil 2001.a.
Toilas purjetati võidu. PR 3. augustil 2001.a.
Milleks taastada ausammast, kui sinna veev tee rohtub vähem kui aastaga? PR 24. augustil 2001.a.
Toila valla fotopreemia võeti vastu kipsis käega. PR 15. detsembril 2001.a.
Toilas riputati presidendid üles. PR 29. jaanuaril 2002.a.
Ida-Virumaa laulab kaasa neljal korral. PR 27. juunil 2002.a.
Tudengiteatrit saadab menu. Mälu ei tulnud kasuks. PR 16. juulil 2002.a.
Simson von Seakyl ehitab kivist paati. Kuklad vastamisi. PR 3. septembril 2002.a.
Toila valla fotopreemia võitis Enn Käiss. PR 19. detsembril 2002.a.
Siiri Sisask lubab tulla Toilasse tagasi. PR 15. augustil 2003.a.
Strauss tuleb Oru parki promeneerima. PR 19. augustil 2003.a.
Vihmane promenaad. PR 22. augustil 2003.a.

Toila külakapell pidas Jõhvis sünnipäeva. PR 4. detsembril 2003.a.
Toila viienda fotokonkursi võitja teada. Kaabeltelevisioon näitab Bruno uustali videoprogrammi. PR 30. detsemrbil 2003.a.
Vallamajas vaadata fotoharuldused Oru pargist. PR 30. aprillil 2004.a.
Toilas vallas taastati korvpallikohtumise traditsioon. PR 4. mail 2004.a.
Toila vald kutsub taas pildistama. PR 11. mail 2004.a.
Ministrid mängivad Vokas jalgpalli. PR 15. mail 2004.a.
Toila kavandab heinamaale spordiväljakute kompleksi. PR 31. juulil 2004.a.
Oru pargi promenaad võimaldab peituda maski taha. PR 19. augustil 2004.a.
Üle riigi reklaamitud promenaadil 600 inimest. PR 25. augustil 2004.a.
Valaste mänd jäädvustati kunsti. PR 12. oktoobril 2004.a.
Toila vald Eestis 12. kohal. PR 20. veebruaril 2004.a.
Liiga palju loodust, liiga vähe inimesi. PR 28. detsembril 2004.a.
Boamadu peab viiendat sünnipäeva. PR 12. märtsil 2005.a.
Toila viienda fotokonkursi võitja teada.
Toila Eesti valdadest kolmas kabes ja korvpallis. PR 15. veebruaril 2006.a.
Idavirulane pälvis rahvatantsu kuldmedali. (Eike Rõõmusest) PR 21. veebruaril 2006.a.
Nädala kuju - Eike Rõõmus. PR 23. veebruaril 2006.a.
Teenekas tantsujuht pidas juubelit.
Parim raamatukoguhoidja veedab sessieelsed õhtud postmodernismi seltsis. PR 11. novembril 2006.a.
Tõnis Mäe "Koit" pani pargi kõlama ja publiku heldima. PR 22. augustil 2007.a.

Suur jalutuskäik Toilas.
Promenaad kui Tootsi peenar.
Kolm päeva pargipromenaadi.

Oru park

Väljavõte Jõhvi kirikukroonikast A.V. Wilkeni ja Roseni kinnisvara müügi kohta.
Olevik mai 1897.a.
Olevik juuli 1898.a.
Olevik veebruar 1899.a.
Pargirajatis Orul. Riia aedade direktor Georg Kuphaldt. DIE GARTENKUNST, Berliin, 1904.
Georg Kuphaldt 1853-1938. Anne Kaaver.
Oru muinasjutuloss. Tallinna Post 8. märtsil 1935.a.
Euroopa suurim kiviktaimla Orul. Esmaspäev 5. augustil 1939.a.
Oru loss. A. Rätsep. Videvik 16. mail 1997.a.
Jelissejevid: legendid ja tegelikkus. M. Mõtuste
Toila-Oru park. Väljavõte teosest PARGID EESTIS Tln. Eesti Raamat, 1980.
K. Pätsi muuseum Orlovi lossi. Videvik 19. septembril 1997.a.
Vandaal nüsis naiseskulptuuri kaela. PR 22. veebruaril 2005.a.