Anttonen, V. "Püha" mõiste rahvausundi uurimises
Ariste, P. Läänemere keelte kujunemine ja vanem arenemisjärk. Artikkel raamatust Eesti rahva etnilisest ajaloost
Arukask, M. Eesti rahvalaul. Loengumaterjal
Arukask, M. Eesti maailmaruum ja asustatud. Loengumaterjal
Arukask, M. Pühakohad ja ohverdamine eesti rahvausus ja mujal
Arukask, M. Võtmeid püha(duse) mõistmiseks rahvausus
Hiiemäe, M. Nelikümmend lindu eesti rahvausundis
Honko, L. Folklooriprotsess
Jaago, T. Rahvaluule mõiste kujunemine Eestis
Kaplinski, J. Riik, kus me elame - agul, kust pürgida edasi
Lotman, J. "Leping" ja "eneseloovutus" kui arhetüüpsed kultuurimudelid. Artikkel raamatust Semiosfäärist
Rätsep, H. Eesti keele tekkimise lugu
Rätsep, H. Eesti keele tüvevara päritolu
Rüütel, I. Varafolkloorsetelt vokaalzhanritelt lauluni
Sutrop, U. Eesti keele maailmapildist. Artikkel raamatust Kloostrist internetini
Sutrop, U. Eesti keele värvussõnavara arengu põhijooni
Wiik, K. Keelepuu vajab uuendamist
Õnnepalu, T. Uus maailmakord ja meie kultuur


Lühemaid kirjutisi omakultuuri teemadel:
Ballaadikultuur
Folkloori erinevast määratelmisest enne ja nüüd, mõiste muutumine ajas (Jaago, Honko, Dundes)
Folkloori osa identiteedi kujundamisel (Dundes)
Folklooriprotsess. Iseloomulik folkloori "esimesele"  ja "teisele elule" (Honko)
Keelepuu teooria, kontaktiteooria ja soome-ugri rahvad (Ariste, Wiik)
Maagiline ja religioosne kultuurimudel Juri Lotmani käsitluses
Mets ja vesi eesti rahvausus (Paulson)
Nägemus folkloorist ja selle kandjast enne ja nüüd (Honko, Dundes)
Püha(liku) olemus ja tunnused Veikko Anttose teooria järgi
Rahvajuttude alaliigid ja neile iseloomulik (Laugaste)
Rahvaluule uurimismeetodeid, rahvaluule uurimine Eestis 19.-20. saj. (Laugaste)
Regilaul, selle alaliigid
Sakraalselt mõtleva inimese maailmatunnetus Mircea Eliade nägemuses
Talukompleksi ja kultuurmaa osa talupoeglikus maailmapildis (Paulson)
Uuem rahvalaul, selle tunnused
Varafolkloorsed vokaalžanrid (I. Rüütel)