Habermas, J. Modernsus - lõpetamata projekt
Jaanus, M.Jacques Lacani alateadvuslik individualism: keha ja keel
Jameson, F. Postmodernismi arhiiv. Postmodernism ja tarbimisühiskond
Miländer, E. Feminism ja subkultuurid
Moi, T. Feministlik kirjanduskriitika
Paul de Man Vastuseis teooriale
Sutrop, M. Mis on kunst? Institutsionaalse esteetika kimbatus
Vahing, V. Iseolemisest või veel kord minast
Väljataga, M. Postmodernistlikust teadusfantastikast

Lühimaterjale samal teemal:
Barthes ja "Mütoloogiad". Esseede eesmärk ja näiteid
Baudrillard: simulaakrumid ja hüperreaalsus
Fredric Jameson: kapitalismi 3 staadiumi, pastišikäsitlus
Ihab Hassani modernismi ja postmodernismi eristus
Küberpunk
Lyotard "Postmodernne olukord"
Massikultuuri olemus
Mille poolest võiks postmodernismi eelkäijate hulka arvata Sade, Bataille, Artaud?
Mis on "teine"?
Modernne-valgustuslik maailmakäsitlus ja selle postmodernistlik kriitika
Modernsuse kriitika
Opositsioonide tabel - modernismi ja postmodernismi võrdlus
Popkultuuri erinevaid valdkondi
Postmodernismi defineerimise võimalusi
Postmodernistlik arhitektuur
Postmodernistlik film
Postmodernistlik kirjandus
Postmodernistlik kunst
Postmodernistlik muusika

Postmodernistlik teater
Susan Sontagi essee "Tõlgendamise vastu" keskne idee