19.-20. saj. vahetuse ja 20. saj. muusika
Aarma, L. Ring ümber eesti varasema trükisõna
Annus, E. Eestikeelne raamat Rootsi aja viimastel aastakümnetel
Kalvik, M. Eesti bibliograafiaväljaanded minevikus ja tänapäeval
Kiipus, M. Eesti ajakirjanduse kirjeldamisest
Kommunikatsioon. Artikkel A. Kidroni raamatust "Suhtlemispsühholoogia"
Kommunikatsiooni mõiste, protsessikoolkonna kommunikatsioonimudelid. Artikkel R. Palmaru raamatust "Juhatus kommunikatsiooniteooriasse"
Kunstiajalugu
Loddes, E. Eesti jooksva rahvusbibliograafia koostamine
Lotman, P. Teaduslike raamatukogude arengujooni Eesti Vabariigis 1918-1940
Luuk, M. Tundeline teekond Palmse Pahlenite ajaloolises raamatukogus
Märgistruktuuride arengust läbi aegade
Nimekiri aastatel 1918-2000 ilmunud loodusteaduste alastest raamatutest
Rand, L. Etnotsentrism ja postkolonialism (essee)
Rand, L. Jõhvi linna keskraamatukogu ajaloost (uurimus)
Rand, L. Koopajoonistest arvutitekstini (kirja ja kirjakunsti ajalugu) (referaat)
Rand, L. Lind - Eesti omakultuuri ja vaimsuse vapp (essee)
Reimo, T. Omanikumärgid vanaraamatus: tüpoloogia, tähtsus kultuuriloo uurimisel
Romantism
Semiootikakoolkonna kommunikatsioonikäsitlus. Artikkel R. Palmaru raamatust "Juhatus
kommunikatsiooniteooriasse"
Tooman, H. Teenindusühiskonna võtmeprobleemid
Vanimad eestikeelsed raamatud
Õiguse entsüklopeedia. Narits, R. TÜ 1995